Protokół pokontrolny PiP

Nareszcie – pozytywna wiadomość ze strony PiP, Oddział w Szczecinie.

Państwowa Inspekcja Pracy w Szczecinie, potwierdziła nasze przypuszczenia w formie Protokołu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w US.

Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej w US (pdf)