Pismo do JM Rektora US w sprawie podwyżek plac dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

Wobec braku realnego wsparcia postulatów płacowych dla pracowników uczelni wyższych w Polsce, a w szczególności Szczecina od października 2021 r.,  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US w 21.09.2022 r. złożyła na ręce Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego pismo z dnia 15.09.2022 r. z żądaniami podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników US o co najmniej 25%. W tym celu wyznaczając mu termin na zrealizowanie ich do dnia 30 listopada 2022 r., wzywając tym samym władze uczelni do rokowań. Stało się to dlatego, że już od wielu miesięcy, a nawet lat postulaty płacowe miały jedynie charakter kosmetyczny. Środowisko akademickie jest pomijane w ich potrzebach placowych i to zarówno przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, jaki władze uczelni. Jedni i drudzy swoją bierność w tym względzie tłumaczą brakiem środków przeznaczonych na ten cel. Tymczasem wypłaszczenie płacowe staje się coraz bardziej realne, powodując to, że Uniwersytet Szczeciński staje się coraz mniej atrakcyjnym pracodawcą, ale z bardzo wygórowanymi oczekiwaniami w stosunku do swoich pracowników. Widoczne jest to zwłaszcza w stosunku do wynagrodzeń asystentów i młodych adiunktów. Z drugiej strony, pracownicy administracji i obsługi US, mają coraz bardziej zbliżone do siebie wynagrodzenia i to niejednokrotnie, niezależnie do zajmowanego stanowiska. Powoduje to to, że i tutaj zaraz może zacząć brakować pracowników do pracy. Starzy bowiem odejdą na emeryturę, a nowych nie będzie.

WOBEC CZEGO – ROSZCZENIA PRZEDSTAWIONE W NASZYCH POSTULATACH SĄ, JAK NAJBARDZIEJ ZASADNE.

Prosimy społeczność akademicką US, pracowników akademickich, administracyjnych i obsługi o wsparcie naszych działań na wszelkich możliwych polach.

Przewodniczący
Marek Białkowski

pismo podwyżki (pdf)