Postulaty uwzględnione

Serdecznie dziękujemy JM Rektorowi za uwzględnienie naszych postulatów dotyczących procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz pozostałym Związkom Zawodowym za poparcie naszego stanowiska.

Poniżej komunikat wystosowany przez Władze US do pracowników.


Szanowni Państwo,
liczba potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce stale rośnie. Przedstawiam Państwu poniżej sposób zachowania w przypadku kontaktu z osobą chorą na COVID-19.

Jakie są objawy zakażenia COVID-19?

Podstawowe objawy koronawirusa, występujące w różnej kolejności i natężeniu, to:

  • podwyższona temperatura ciała,
  • kaszel,
  • duszność,
  • utrata węchu lub smaku.

Czym jest bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19?

Koronawirus przenosi się głównie drogą kropelkową. Najczęściej przez kaszel, kichanie czy wraz ze śliną. Bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19 odnosi się do następujących sytuacji:

  • zamieszkiwanie z osobą zarażoną,
  • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zarażoną (np. podanie ręki),
  • bezpośredni kontakt z wydzielinami osoby chorującej (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
  • prowadzenie rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut).

W jaki sposób postępować, kiedy doszło do kontaktu z osobą zakażona COVID-19?

Pracownik, który miała bliski kontakt z chorym na koronawirusa, powinien natychmiast poinformować bezpośredniego przełożonego, który niezwłocznie zawiadamia o sytuacji kanclerza i kierownika Działu Kadr.

Kanclerz zleca dezynfekcję pomieszczeń. Kierownik Działu Kadr ustala listę pracowników, którzy mają zostać skierowani na pracę zdalną.

Kto podejmuje decyzję o skierowaniu pracownika na kwarantannę?

Decyzję o nałożeniu dwutygodniowej kwarantanny podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA DO DRUKU: https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/covid_postępowanie-w-przypadku-15-10-20201.pdf

Z poważaniem
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US Prorektor ds. Organizacji