Dział Księgowości bez pracy zdalnej?

Poniżej załączamy treść interwencji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w sprawie podjęcia stosownych działań zapobiegawczych w Dziale Księgowości – gdzie potwierdzono przypadek zakażenia wirusem SARS-Cov 2.


Szanowny Panie Rektorze,

w związku z wystąpieniem przypadku zakażenia wirusem SARS-Cov 2 w administracji US-Dział Księgowości, proszę o podjęcie stosownych działań zapobiegawczych i rozważenie skierowania pracowników na pracę zdalną. Brak reakcji w tym zakresie jest narażeniem pracowników nie zarażonych na zagrożenie życia i zdrowia.

Z przekazanych mi informacji wynika także, że przełożony w/w pracowników nakazuje im wybrać zwolnienie lekarskie albo wzięcie przymusowego urlopu wypoczynkowego, co jest sprzeczne z przyjętą w US w tym zakresie procedurą.

Zgodnie bowiem z ustaleniami poczynionymi ze związkami zawodowymi działającymi w US, pracownicy mieli możliwość wykonywania pracy w warunkach pracy rotacyjnej 50/50 lub pełnopłatnej pracy zdalnej.

Pozdrawiam
Marek Białkowski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w US