Kontrola PIP na US

W Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w związku z pismem związków zawodowych działających w US (protest) i dochodzącymi do nich informacjami, że władze US zatrudniają nowych pracowników z pominięciem treści podpisanego jeszcze w lutym ubiegłego roku porozumienia ze organizacjami związkowymi działającymi w Uniwersytecie Szczecińskim (porozumienie). Na jego mocy władze rektorskie zobowiązały się zawiesić nabory i awanse w US do czasu podpisania i wejście w życie Zarządzenia Rektora US o polityce zatrudnienia i awansach w US. Dokument ten po wielu trudnych negocjacjach z przedstawicielami związków zawodowych jest już na ukończeniu i właściwie jest gotowy do podpisania.

Przepisy w nim zawarte miały spowodować to, że polityka zatrudnienia i awansowania pracowników US będzie transparentna i rzetelna. Jednak sam fakt wszczęcia kontroli przez PiP spowodował zablokowanie jego dalszego procedowania przez władze rektorskie. Obecnie nie ma pewności, czy owo zarządzenie w ogólne będzie miało szanse na wejście w życie.

kontrola-PIP (pdf)

Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US