MNiSW w sprawie podwyżek na rok 2020

Odpowiedź z MNiSW na pismo z 23 listopada 2019 r., wyrażające stanowisko Rady KSN NSZZ “Solidarność”, w sprawie zapewnienia w budżecie państwa na rok 2020 środków finansowych na realizację zwiększenia wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.

Pismo z MNiSW (pdf)