Pilne! Opinia KU NSZZ Solidarność US

KU NSZZ Solidarność US podaje do wiadomości społeczności akademickiej IS, że przygotowała i złożyła w dniu wczorajszym, tj. 23.10.2019 r. opinię do projektu Zarządzenia Rektora US – w sprawie zasad oceny nauczycieli akademickich przeprowadzonej w Uniwersytecie Szczecińskim . Adresatem tejże opinii był JM Rektor US – prof. Dr hab. Edward Włodarczyk.

Projekt ów będzie w przyszłości stanowił podstawę przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich na nowych zasadach. Na dzisiejszym posiedzeniu Senatu US został on omówiony przez prof. dra hab. Marka Górskiego. Po zgłoszonych przez niektórych senatorów uwagach co do jego treści i wykazaniu, że projekt oceny odbiega od standardów ewaluacji jednostek, Prorektor US – prof. dr hab. Marek Górski wskazał, że w jego założeniach (albowiem on te zarządzenie opracowywał) zarządzenie ma „eliminować tych, co biorą pieniądze za nic”, a ocena w tym trybie ma nie być narzędziem motywacyjnym i ma jedynie wskazywać wartości minimalne. Jako, że proponowane zapisy mają dużo nieścisłości, a miejscami jest niezgodne z prawem, Senatorzy US przełożyli opiniowanie na kolejne posiedzenie Senatu. W związku z tym, że w dużej mierze nasz związek przyczynił się do tego, aby ucywilizować jego zapisy, aby nie stanowiły jedynie narzędzi do zwalniania pracowników, ze względu na bardzo wysoko postawione kryteria ocenne i aby nie doprowadziło to niszczenia środowiska naukowego US i jego potencjału – byliśmy przeciwni temu, by go przyjąć w zaproponowanym kształcie. Mówimy nie tego rodzaju praktykom – jeśli przepisy w nowym kształcie nadal będą miały służyć jedynie zwalnianiu pracowników – a nie ich motywowaniu – rozważymy możliwość wystąpienia na ścieżkę „sporu zbiorowego”.

Zachęcamy również do przeczytania opinii naszego związku zawodowego w rzeczonym zakresie.

Jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają nasz związek swoją wiedzą merytoryczną i zaangażowaniem w jego prace.

Jedynie na marginesie przypomnę, że już na początku roku 2019, na wszystkich możliwych spotkaniach i rozmowach wspominaliśmy, że po zmianie przepisów nastąpi moment, w którym to będą podejmowane próby zwalniania pracowników naukowych US – bez oglądania się na konsekwencje. Nie wiemy, w którym kierunku potoczą się pracę i jaki będzie ich ostateczny wynik, ale póki co, jesteśmy jako związek zawodowy jedyną gwarancją walki o prawa pracownicze, wasze prawa, w tym także profesury. Naszym obowiązkiem jest dbanie o środowisko pracownicze, którego profesura jest nieodłącznym elementem.

Starajcie się wstępować w nasze szeregi, bo tylko razem jesteśmy silni i możemy więcej.

Traktujcie nas – jako swoich życzliwych partnerów i przyjaciół w biedzie – nie dajmy się zwieść gładkim słowom projektodawcy. Projekt zarządzenia w obecnym kształcie jest dla pracowników naukowych bardzo nieprzyjazny i mało przejrzysty, dający pole do nadinterpretacji i wolnych, pozbawionych skrupułów działań pracodawcy w stosunku do podległych mu pracowników wszystkich szczebli naukowych.

NSZZ Solidarność US

Opinia KU NSZZ Solidarność US na projekt zarządzeniua ws ocen pracowników naukowych US – 2019-10-22