Okresowa ocena nauczycieli akademickich

Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US prosi zainteresowanych o przesyłanie opinii do załączonego projektu Zarządzenia JM w terminie do 23.10.2019 r. do godz. 16.00. Sprawa jest o tyle ważna, że projekt ów będzie stanowił podstawę przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich na nowych zasadach i omówiony zostanie przez prof. M. Górskiego na najbliższym posiedzeniu Senatu US, tj. w czwartek 24.10.2019 r.

Z posiadanych informacji założenia do projektu przygotowała pani audytor US i według nas nie przystają one do wskazań wynikających z Regulaminu pracy US, albowiem zmierzają do nałożenia większej ilości zadań wykonywanych przez pracowników US, niż to wynika z jego regulacji. Przy czym część z tychże obowiązków zdjęta została z obowiązków pracowników samodzielnych i przeniesiona na niesamodzielnych pracowników nauki. Poza tym nic nie mówi o ocenie pracodawcy jako podstawy dającej możliwości wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników naukowych. Jeden zapisów Regulaminu pracy wskazuje na to, że pracownicy ci mają zagwarantowane finansowanie wykonywania swoich obowiązków ze środków znajdujących się w dyspozycji US, przynajmniej na poziomie podstawowym. Natomiast to, co zostało zaproponowane przez władze rektorskie jest zaprzeczeniem tego rozwiązania, zmuszając ich do ubiegania się w każdym przypadku do niepewnych źródeł finansowania zewnętrznego. Takie postawienie sprawy wywołuje negatywną reakcję KU NSZZ Solidarność US, bowiem powoduję tę niedogodność, że pracownicy ci przymuszeni okolicznościami związanymi z koniecznością publikowania będą zmuszani przez pracodawcę do dokonywania opłat związanych z publikacjami ze środków własnych, co stoi w jawnej sprzeczności z zasadami zwartymi w treści ustawy Kodeks pracy.

Zatem proponowane kryteria ocenne nie licują z tym, co przyjął na siebie pracodawca, a więc JM Rektor US. Wobec tego przekazanie do wiadomości społeczności akademickiej US propozycji zawartych w projekcie zarządzenia wydaje się wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom – ale także wynika z potrzeby poddania tejże propozycji ich ocenie, połączonej z propozycjami. Bo z treści zarządzenia wydaje się, że taką dyskusję całkowicie pominięto.

Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US
Marek Białkowski