WYBORY 2018-2022. Uchwała KU NSZZ „Solidarność” US z dnia 27.02.18 r.

Podstawa prawna:
Statut NSZZ „Solidarność”
Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność”

§ 1
Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, zgodnie z §2 ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”, organizuje wybory władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku na kadencję 2018-2022.

§ 2
Wyborów Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2018-2022 dokona zakładowe zebranie członków.

§ 3
W celu zorganizowania wyborów Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego powołuje zakładową komisję wyborczą w składzie trzyosobowym:

1. Sebastian Sahajdak
2. Marian Gołębiowski
3. Mariusz Sikora

§ 4
Zakładowa komisja wyborcza działa do czasu prawomocnego uznania wyboru władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku na kadencję 2018-2022.

§ 5
Zakres kompetencji zakładowej komisji wyborczej:

1) ustala kalendarz wyborczy,
2) przygotowuje wybory od strony organizacyjno-programowej,
3) prowadzi rejestr pisemnie zgłoszonych kandydatów do władz zakładowych Związku,
4) informuje, w sposób przyjęty w organizacji, o terminie i miejscu zebrania wyborczego
oraz o zgłoszonych kandydaturach,
5) nadzoruje wydawanie mandatów na zakładowe zebranie członków,
6) powiadamia regionalną komisję wyborczą o terminie posiedzenia wyborczego,
nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem,
7) przekazuje do RKW protokoły z wyborów oraz ankietę osobową wybranego przewodniczącego, pośrednio przez członka lub pełnomocnik RKW nadzorującego wybory, a w razie braku takiej możliwości, bezpośrednio do RKW w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wyborów.

§ 6
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

1. Sebastian Sahajdak (za)
2. Jarosław Słowiak (za)
3. Katarzyna Buczak (za)
4. Małgorzata Kacperska-Michniewicz (za)
5. Mariusz Sikora (za)
6. Marian Gołębiowski (za)
7. Marek Białkowski (nie brał udziału w głosowaniu)
8. Mirosław Łatka (nie brał udziału w głosowaniu)

***

Ważne informacje [linki]:

Uchwały dotyczące wyborów w Związku na stronie głównej NSZZ „Solidarność”

Uchwała Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie organizacji wyborów władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku na kadencję 2018-2022 z dnia 27.02.2018 r. 

Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej KU NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wyborów władz statutowych KU NSZZ „Solidarność” US na kadencję 2018-2022 określającą, m.in. kalendarz wyborczy oraz zasady zgłaszania kandydatów do władz zakładowych Związku.

ZAPROSZENIE z dnia 5.03.2018 r. skierowane do Członków KU NSZZ „Solidarność” US. Zobacz porządek posiedzenia zakładowego zebrania członków w dniu 27.03.2018 r. o godz 15.45 (aula Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15, Szczecin)