Poprosiliśmy Uniwersytet o kopie wyroków wraz z uzasadnieniami w sprawach, w których US był stroną pozwaną (2012-2016).

Uzyskane, w trybie dostępu do informacji publicznej materiały, opublikujemy na naszej stronie:

Szczecin, 5 stycznia 2017 roku

Do:
Uniwersytet Szczeciński
Al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin:
mail: rektorat@univ.szczecin.pl

Dotyczy: dostępu do informacji publicznej

mając na uwadze prawo obywatela do udzielenia informacji publicznej, działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o:

1. Udostępnienie kopii wyroków wydanych w pierwszej i drugiej instancji wraz z uzasadnieniami w sprawach, w których Uniwersytet Szczeciński był stroną pozwaną w latach 2012 – 2016.

2. Proszę o udostępnienie sygnatur spraw sądowych, w których Uniwersytet Szczeciński był stroną pozwaną w latach 2012 – 2016.

Jednocześnie, powołując się na art. 12 ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy, proszę o przesłanie informacji publicznej – w formacie plików PDF – na adres: biuro@wsolidarnosci.pl

Niniejszą informację można pozyskać bez przetworzenia.
Z poważaniem

Sebastian Sahajdak

Przewodniczący
Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego

WNIOSEK JM Rektor US 5012017