Rektor UMCS w Lublinie odmawia udzielenia informacji publicznej

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Michałowski odmówił udzielenia informacji publicznej wskazując w uzasadnieniu, iż mamy do czynienia z informacją przetworzoną.