Uniwersytet Zielonogórski: wzywa do wykazania w ciągu 7 dni…

Zielona Góra, dnia 20 kwietnia 2015 r.

Pan
Sebastian Sahajdak
Komisja Uczelniana
NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Szwoleżerów 18, p.2
70-062 Szczecin

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z p. zm.) informuje, że Pana wniosek z dnia 10.04.2015 r. o udostępnienie informacji publicznej w postaci protokołów w formacie PDF z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres od 2004 do 2015 roku dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej. Pana wniosek dotyczy 11 lat i pół roku działalności Uczelni, w czasie których Senat zebrał się ok. 117 razy, a na posiedzeniach Senatu omawiane i głosowane były wielokrotnie także indywidualne sprawy osobowe nauczycieli akademickich, które nie mogą być ujawnione. Stąd też udostępnienie wskazanej powyżej ilości protokołów wymagałoby przetworzenia ich w taki sposób, aby po pierwsze nie zostały udostępnione informacje dotyczące indywidualnych spraw osobowych nauczycieli akademickich, a po drugie przygotowania ich jako pliki PDF – Uczelnia nie posiada bowiem protokołów z posiedzeń Senatu w postaci plików PDF.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W związku z powyższym Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego wzywa do wykazania w terminie 7 dni, że uzyskanie informacji przetworzonej w żądanym zakresie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

W dniu 27.04.2015 r. odbieram list polecony.