Konsultacje pracownicze, zdaniem władz US, pozbawione są „umocowania prawnego”. Czyżby?

Dwa pisma, które wiele mówią o poziomie zarządzania uczelnią. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk informuje dziekanów wydziałów US o tym, że realizowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” US konsultacje „społeczne” „nie mają umocowania prawnego. Pracodawca przedstawia opinię sporządzoną przez Dział Organizacyjno-Prawny US. Zobacz: REKTOR_DZIEKANI konsultacje 9.06.2014 (1) Oczywiście odpowiadamy Pracodawcy, który informację o braku „umocowania prawnego” naszej aktywności zamieścił na stronie głównej uczelni. Oto nasza odpowiedź na pismo z dnia 9 czerwca 2014 roku. konsultacje STANOWISKO SOLIDARNOSCI 24.06.2014 (1)

KONSULTACJE punkt wyjscia

Fragment pisma KZ NSZZ „Solidarność” US z dnia 24 czerwca 2016 r.

Opr. Sah