Pracodawcy RP: Nadmierne regulacje zabijają przedsiębiorczość

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Piotra Wołejki konieczny jest audyt obowiązującego w Polsce prawa pod kątem liczby dodatkowych – tj. niewymaganych prawem unijnym – regulacji, a następnie uchylenie ich. – Nie ma żadnej potrzeby wykraczania ponad i tak już wyśrubowane standardy europejskie. W naszym kraju powinien obowiązywać model regulacji: UE+0 – mówi Piotr Wołejko.

Pracodawcy RP od samego początku popierali pomysł deregulacji gospodarki i zaangażowali się w proces konsultowania projektów ustaw opracowywanych przez Ministerstwo Gospodarki. – Prace nad deregulacją trwają już trzy lata, tymczasem od przyjęcia pierwszej ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców sejm uchwalił ponad 300 ustaw, w których znalazły się kolejne obowiązki i bariery generujące dodatkowe koszty dla firm – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko…

Więcej: Pracodawcy RP

Fot. Petr Kratochvil / publicdomainpictures.net