Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

Uniwersytet sOLIDARNOŚCI

W Polsce kapitał społeczny pozostaje od lat na bardzo niskim poziomie. Badania Roberta Putnama (2000, 2003) dowodzą, że kapitał społeczny budowany jest w długim horyzoncie historycznym i ma charakter dobra publicznego – nie jest własnością czy cechą poszczególnych obywateli (za: prof. J. Czapiński). Przestrzenią, w której i poprzez którą głównie tworzony jest kapitał społeczny, jest trzeci sektor, w tym związki zawodowe.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego 7 lutego 2011 roku rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami, pracobiorcami, związkami zawodowymi oraz środowiskiem akademickim. W ramach „Uniwersytetu Solidarności” podjęto zakończone sukcesem działania na rzecz utrzymania zerowej stawki podatku VAT od usług przeładunkowych w polskich portach. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uznał argumenty branży morskiej za zasadne i wprowadził odpowiadające standardom Unii Europejskiej regulacje w przepisach podatkowych. Należy podkreślić, iż zaproponowany w ramach „Uniwersytetu Solidarności” model działania był znaczącym wsparciem dla pracodawców, samorządowców i polityków zabiegających o odpowiednie regulacje prawne od dwóch lat. Uczelniany związek zawodowy koordynując współpracę z przedstawicielami świata akademickiego, organizacją pracodawców – Radą Interesantów Portu Szczecin – oraz kilkunastoma związkami zawodowymi w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku udowodnił, iż funkcjonowanie organizacji pracowniczej w środowisku akademickim nie powinno ograniczać się tylko i wyłącznie do działania na rzecz swoich członków. Możemy spełniać ważną rolę partnera w budowaniu dialogu autonomicznego (organizacji pracodawców i pracobiorców) we współpracy ze środowiskiem akademickim.

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego zamierza rozwijać niniejszy projekt korzystając między innymi z doświadczeń Biura Kooperacyjnego Nauki i Świata Pracy w Meklemburgii – Pomorzu Przednim. Jednostki tego typu działają od 26 lat w 20 ośrodkach akademickich w Niemczech.