Uniwersytet sOLIDARNOŚCI: wykład dr Jerzego M. Wojciechowskiego

Zobacz nagranie.

więcej...