Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

26 listopada, 2021
Drukuj

Przeprowadzenie oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 258/2021 z dnia 23.11.2021 (zachęcamy do zapoznania się z dokumentem) ruszył proces przeprowadzenia oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Szczecińskim.

W planowanym harmonogramie znalazło się szkolenie pracowników i ich przełożonych wyjaśniające proces przeprowadzania oceny – zachęcamy naszych członków jak i innych pracowników czytających naszą stronę do wzięcia udziału w szkoleniu online (dla obsługi technicznej szkolenia będą miały charakter klasyczny).

W razie wątpliwość co do procesu przeprowadzania oceny lub zasad odwoływania, zawsze mogą się Państwo zgłosić do związku zawodowego do którego należycie o pomoc.