Stanowisko Przewodniczącego w sprawie zarzutów na posiedzeniu Senatu US

Przyjmując zarzuty za nieprawdziwe Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego przedłożył w dniu 28 października następujące pismo i jednocześnie postanowił przekazać do wiadomości społeczności akademickiej US.

Stanowisko Przewodniczącego związku (pdf)

dr Marek Białkowski
Przewodniczący
KU NSZZ „Solidarność” US