CBA na Uniwersytecie Szczecińskim

Jak podaje Wydział Komunikacji Społecznej CBA  (https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4623,CBA-na-Uniwersytecie-Szczecinskim.html) funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie rozpoczęli 29 kwietnia 2021 r. kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskiem, która potrwa do 28 lipca 2021 r. (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy). Jak większość naszych pracowników może się domyśleć, kontrola spowodowana jest podejrzeniem podjęcia przez władze US niefortunnych decyzji najpierw o przyjęciu propozycji wdrożenia w US, a następnie, kiedy można było podjąć decyzję o wycofaniu się  z tej decyzji, decyzji o rozbudowie ZSI – Egeria Edukacja. Przypomnijmy, że dokładnie rok temu, CBA interesowało się współpracą naszej uczelni z firmą Comarch (https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/cba-zainteresowalo-sie-uniwersytetem/) – najwyraźniej sprawa nie trafiła ad acta.

Na tej kanwie wskazać należy, że KU NSZZ Solidarność US wielokrotnie wskazywała na konieczność wycofania się z korzystania z tego rodzaju oprogramowania, jako zbyt drogiemu w obsłudze i zbyt skomplikowanemu. Sygnały w tym zakresie docierały do nas od szerokiej gamy pracowników, że systemy Egeria nie działają prawidłowo, utrudniając pracę pracownikom, zamiast ją ulepszać i automatyzować. Jednak nasze postulany i spostrzeżenia były pomijane milczeniem lub komentarzami o konieczności kontynuacji współpracy ze względu na olbrzymie koszty, jakie zostały już poniesione. Czy i tym razem nie mieliśmy racji i korzystamy z plotek ? Pozostawiamy to bez komentarza.

KU NSZZ Solidarność US