Pomoc prawna

Prawnicy będący członkami NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Szczecińskim, w ramach swojej aktywności związkowej, wspierają Komisję Uczelnianą w prowadzeniu:

– indywidualnych spraw pracowniczych,
– grupowych spraw pracowniczych,
– opiniowania dokumentów i działań związkowych w relacjach z pracodawcą.

Kto może skorzystać z pomocy prawnej 
i jak wygląda współpraca ze Związkiem?

Z naszej pomocy mogą korzystać wszyscy pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Rozpoczynamy od rozmowy z konsultantem związkowym. Wspólnie opracujemy dokumenty i informacje w sprawie. Następnie przekazujemy je prawnikowi. Na spotkaniu z prawnikiem lub drogą elektroniczną ustalamy strategię postępowania w sprawie.