Wiadomości z kategorii Związki zawodwe

 • KU NSZZ Solidarność US w obronie niezależności i bezstronności działaczki związkowej

  Na posiedzeniu konsultacyjnym z Prorektor ds. Organizacji dr hab. Prof. US Kingi Flagi – Gieruszyńskiej padły ostre słowa ze strony Kanclerza US  mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego pod adresem naszej koleżanki, działaczki związkowej i jednocześnie Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Niebędących Nauczycielami […]

  Czytaj więcej...
 • Odpowiedź na zarzuty Rektora ws. działalności naszego związku

  Poniżej przedstawiamy naszą odpowiedź na zarzuty postawione w stanowisku Władz Uniwersytetu Szczecińskiego w piśmie opublikowanym na stronach Uniwersytetu Szczecińskiego, podniesionych na Senacie w dniu 26 listopada 2020r. i rozesłanych do wszystkich pracowników US pocztą e-mail w dniu 04 grudnia 2020r. […]

  Czytaj więcej...
 • Premia regulaminowa na pracy zdalnej

  W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami dotyczącymi zmniejszenia premii regulaminowej pracownikom administracji pracującym zdalnie, informujemy że są to informacje nie prawdziwe. Każdy pracownik administracji który wykonuje prace w siedzibie pracodawcy lub jest skierowany do pracy zdalnej zachowuje dotychczasowe pełne […]

  Czytaj więcej...
 • Informacja na temat zatrudnienia w US

  Ze źródeł zbliżonych do Władz Uniwersytetu nasz związek dowiedział się, że kondycja finansowa US jest prawidłowa (przedstawione dane finansowe). Dodatkowo potwierdzono na wczorajszym spotkaniu, że zwolnień i obniżek pensji w latach 2020-21 z powodu pandemii lub też obniżonej subwencji z właściwego ministerstwa […]

  Czytaj więcej...
 • Międzyuczelniany Sztab Kryzysowy Uczelni Szczecińskich

  Zawieszenie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i innych szczecińskich uczelni wyższych powoduje konieczność powołania Międzyuczelnianego Sztabu Kryzysowego Uczelni Szczecińskich, który zajmowałby się koordynacją działań zmierzających do zapobiegania koronawirusowi w ramach ich struktur, a co za tym idzie także wewnątrz Uniwersytetu Szczecińskiego. […]

  Czytaj więcej...
 • Zajączkowe :)

  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Zarząd Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego podjął decyzję o wypłacie członkom naszego związku, upominku „zajączkowego” w wysokości 100,00 zł. Realizacja wypłaty nastąpi przed Świętami Wielkanocnymi na rachunek bankowy członka naszego związku. W […]

  Czytaj więcej...
 • MNiSW w sprawie podwyżek na rok 2020

  Odpowiedź z MNiSW na pismo z 23 listopada 2019 r., wyrażające stanowisko Rady KSN NSZZ „Solidarność”, w sprawie zapewnienia w budżecie państwa na rok 2020 środków finansowych na realizację zwiększenia wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Pismo z MNiSW (pdf)

  Czytaj więcej...
 • Kontrola PIP na US

  W Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w związku z pismem związków zawodowych działających w US (protest) i dochodzącymi do nich informacjami, że władze US zatrudniają nowych pracowników z pominięciem treści podpisanego jeszcze w lutym ubiegłego roku porozumienia […]

  Czytaj więcej...
 • Protest w sprawie awansu na stanowisko zastępcy kanclerza!

  Wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego pragniemy poinformować o treści pisma jakie razem z Związkiem Zawodowym Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi złożyliśmy na ręce J.M. Rektora naszej uczelni. Pismo w sprawie awansów (pdf)

  Czytaj więcej...
 • Skarbnik KU NSZZ Solidarność

  W dniu 1 października tego roku, Komisja Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US w związku z koniecznością bieżącego nadzorowania nad finansami związku, uchwałą nr 23/2019 powołała na stanowisko Skarbnika, członka komisji Pana mgr Konrada Mielko. Uchwała nr 23/2019

  Czytaj więcej...