Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

25 marca, 2019
Drukuj

Wypowiedź Kanclerza US

Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność w US, odnosi się z dezaprobatą do słów wypowiedzianych przez Kanclerza US w sprawie deklaracji LGBT +. Tolerancja jest jedną spośród tych zasad, jakie funkcjonują w uczelniach wyższych, a w szczególności w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie oprócz pielęgnacji i rozwoju wiedzy oraz wolnego słowa, stanowi o jego wyjątkowości. Nie trzeba przecież przypominać, że wypowiadane sława dzielące ideologie na akceptowalne i nieakceptowalne nawet, jeśli są wypowiadane tylko na prywatnych forach, są co najmniej nie na miejscu i szkodzą wizerunkowi US na zewnątrz. Ponadto wskazać należy, że osoby zasiadające we władzach US, winne być szczególnie powściągliwe i oszczędne w wypowiadanych opiniach, które mogą być szkodliwe i krzywdzące dla obrazu naszej Alma Mater, jako całości, która zasługuje na to, aby być uznawana za świątynię wiedzy, mądrości i tolerancji. Dzięki budowaniu takiego obrazu, US ma szanse zyskać w oczach nie tylko samej kadry naukowej US i jej pracowników administracyjnych, ale także wśród obecnych i przyszłych studentów, jak również mieszkańców naszego miasta, województwa i kraju. Umniejszanie jej tak przedstawianemu obrazowi, poprzez nieroztropne wypowiedzi, niewątpliwie temu pożądanemu obrazowi szkodzi i sprawia wrażenie zaściankowości US.

KU NSZZ Solidarność w US