Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

16 października, 2019
Drukuj

Wypłaty świadczeń

Informujemy, iż wypłaty przyznanych środków z tytułu pomocy szkolnych, urodzenia się dziecka lub też w związku z przejściem na emeryturę dla członków NSZZ Solidarność US wykonane zostaną z pewnym opóźnieniem. Problemy z tym związane wynikły z procedurami wewnątrz bankowymi Banku Santander Bank Polska S.A., który obsługuje konto związkowe, jak również po części z braków formalnych wniosków zawartych w składanych do KU NSZZ Solidarność US wnioskach.

mgr Konrad Mielko
Skarbnik Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego