Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

27 kwietnia, 2015
Drukuj

Uniwersytet Rzeszowski: Senat UR nie pochodzi z wyborów powszechnych

Dział Informacji i Promocji <info@ur.edu.pl> 27 kwietnia 2015 12:55
Do: biuro@wsolidarnosci.pl

Witam,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej „ Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów są jawne i dostępne”. Organy władzy publicznej oraz organy pomocnicze sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy ze swoich obrad. Jednakże Senat UR ( członkowie Senatu) nie pochodzi z wyborów powszechnych, nie jest też organem władzy publicznej.

Prawo o dostępie do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej ( ochrona danych osobowych), która nie pełni funkcji publicznej ( np. przedłużanie zatrudniania przez Senat UR i związane z tym głosowanie).

Pozdrawiam
Ewa Krzyżanowska
Uniwersytet Rzeszowski
178721026

1-Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2015-04-27 201725

Zobacz:
Wniosek S. Sahajdaka z dnia 10.04.2015 r.
Odpowiedź Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.04.2015 r.