Kwiecień 22, 2015
Drukuj

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zdecydowano o pobraniu opłaty. Koszt: około 260,00 zł

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdecydował o udostępnieniu protokołów z posiedzeń Senatu z lat 2004-2015. W związku z tym, że protokoły są w wersji papierowej, zdecydowano się na pobranie opłaty w wysokości około 260 zł z tytułu opracowania wersji elektronicznej dokumentów [pliki PDF].

Pismo od JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2015 roku:

REKTOR UKW _SAH odpowiedz 22.04.2015

 

***
Foto (przy tytule): domena publiczna / aut. Pit1233