Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

30 kwietnia, 2015
Drukuj

UAM w Poznaniu. Księgi trzeba rozpruć. Protokoły przerobić na PDFy. Wartość 1030 zł. Stanowisko UAM bez zmian

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej informuje między innymi, że mogę zmienić formę uzyskania informacji publicznej, co może wpłynąć na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem protokołów posiedzeń Senatu, lub w znaczny sposób je zmniejszy.

Treść maila z dnia 30.04.2015 r.

Poznań dnia 30 kwietnia 2015 roku

Sebastian Sahajdak
KU NSZZ „Solidarność”
Uniwersytet Szczeciński
email: biuro@wsolidarnosci.pl

Szanowny Panie
Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014., poz. 782, ze zm.) podmiot udostępniający informację publiczną może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej. Wobec powyższego wskazanie wysokości tych kosztów poprzez odniesienie do ich wysokości nie stanowi naruszenia prawa.

Zgodnie z Pana wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2015 roku, udostępnienie informacji publicznej ma nastąpić poprzez przesłanie plików w formacie PDF. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie dysponuje protokołami posiedzeń Senatu w tym formacie. Z uwagi na powyższe, udostępnienie Panu żądanej informacji we wskazanej przez Pana formie wymaga dostosowania posiadanej przez uczelnię informacji publicznej do sposobu udostępnienia wskazanego w Pana wniosku, o czym stanowi właśnie art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Na koszty wskazane w piśmie z dnia 23 kwietnia 2015 r. składają się jedynie dodatkowe koszty związane z dostosowaniem posiadanej przez uczelnię informacji (dokumenty zebrane w oprawione księgi protokołów) do formy wskazanej w Pana wniosku (pliki pdf).

Wszelkie działania podejmowane przez uczelnię w przedmiotowej sprawie są zgodne z obowiązującymi przepisami, a podnoszone przez Pana zarzuty nie znajdują uzasadnienia ani podstaw w obowiązujących przepisach prawa.

Jednocześnie, ponownie informuję, że może Pan zmienić formę uzyskania informacji publicznej, co może wpłynąć na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem protokołów posiedzeń Senatu, lub w znaczny sposób je zmniejszy.

Z poważaniem
Dr Aleksandra Bocheńska
Pełnomocnik Rektora ds. informacji publicznej

Kliknij poniżej na tag „UAM w Poznaniu” i zapoznaj się z korespondencją w sprawie.

1-1280px-UAM_logo_Poznan

Foto: domena publiczna / Drozdi-Pn

NAWIGACJA:
Wybierz słowa – tagi znajdujące się pod tekstem.

INFORMACJA PUBLICZNA / SENAT – pozwoli na przejście do podstrony z wszystkimi informacjami dotyczącymi projektu.
„NAZWA UCZELNI” – to podstrona poświęcona wybranej uczelni.

Zapraszamy do odwiedzania strony na Facebooku / Vivat Academia