Związkowe konsultacje pracownicze w Uniwersytecie Szczecińskim. Termin: 2 – 31.12.2014 r.

Komisja Uczelniana NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego  w dniu 2.12.2014 r. poinformowała Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka, że w dniach od 2 do 31.12.2014 roku przeprowadzi związkowe konsultacje pracownicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Konsultacje obejmują dziewięć obszarów: naukę, dydaktykę, zatrudnienie, administrację, organizację i komunikowanie się, sprawy wydawnicze, biblioteki, absolwentów i otoczenie oraz infrastrukturę. […]