Porozumienie dot. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W dniu 17 czerwca 2019 roku Uniwersytet Szczeciński w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustalił stawki świadczeń socjalnych. Pomimo stanowczego oporu ze strony władz uczelni, które stały na stanowisku pozostawienia […]

więcej...