Rektor otrzymał grzywnę. Czy chodzi o Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego?

Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego wysłał zapytanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o następującej treści: Szczecin, 4.12.2014 r. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk e-mail: rektor@univ.szczecin.pl Dotyczy: Rektor otrzymał grzywnę. Czy chodzi o Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego? Rektor jednego ze szczecińskich Uniwersytetów nie rozpatrzył wniosku o udostępnienie informacji publicznej. […]