PUBLIKACJE NAUKOWE PRACOWNIKÓW WNoZ US 2013-2017 [wykres – PDF]

Wykres pn. Publikacje naukowe pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (WNoZ) 2013-2017 został opracowany w dniu 9.10.2017 r. w oparciu o informacje ze strony WNoZ US [zobacz] oraz dane z Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) [zobacz]. Proszę pamiętać, że wykres oraz zawarte poniżej linki do dorobku pracowników naukowych za lata 2013-2017 (info. PBN do 9.10.2017 […]