PUBLIKACJE NAUKOWE PRACOWNIKÓW WKFiPZ US 2013-2017 [wykres – PDF]

Wykres pn. Publikacje naukowe pracowników Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego 2013-2017 został opracowany w dniu 4.10.2017 r. w oparciu o informacje ze strony WKFiPZ US (wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych [zobacz]) oraz dane z Polskiej Bibliografii Naukowej [zobacz]. Proszę zwrócić uwagę na dorobek dr hab. Pawła Cięszczyka, prof. US, dr hab. Agnieszki Maciejewskiej-Skrendo, prof. […]