Michał Kruszelnicki: Uniwersytet jako wspólnota audytowanych / Lewica.pl

Wraz z postępami nowej reformy szkolnictwa wyższego dopełnia się proces marketyzacji i merkantylizacji uniwersytetu. Ostatecznie także i u nas uczelnie wyższe stają się kolejnymi przedsiębiorstwami na usługach ekonomii, sterowanymi przez przejęte z sektora korporacyjnego mechanizmy „wprowadzania jakości, przejrzystości i rozliczalności”, których funkcjonowanie podlega „audytowi”. W artykule pytam o konsekwencje prób wprowadzania „kultury audytu” na uniwersytecie. […]