Prawo w Szczecinie. ROLNICTWO

„Prawo jest niespójne. Widzimy to między innymi w kodeksie cywilnym, w kodeksie karnym, ustawach określających zadania Agencji Nieruchomości Rolnych. Stąd aresztowania pyrzyckich rolników. W moim przekonaniu prokurator opiera się na zapisach kodeksu karnego, który odbiega swoimi zapisami od zapisów ustaw…” (…) Szczecin. „To nie jest metropolia, która tętni życiem i nadaje kierunki, wpływa na rytm […]