Konsultacje pracownicze w Bibliotece Głównej US (2013/2014)

Konsultacje pracownicze przeprowadzone zostały przez trzy związki zawodowe we współpracy z kierownictwem jednostki organizacyjnej. Zobacz (PDF): BIBLIOTEKA US KONSULTACJE PRACOWNICZE 2014

więcej...