Ważne dla adiunktów i asystentów. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI wprowadził tzw. “wyzerowanie”

Z protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 24 maja 2016 r. (s. 5): „Głos zabrała mgr Jolanta Waszkiewicz Kierownik Działu Spraw Osobowych. Kierownik J. Waszkiewicz powiedziała, że w chwili obecnej zatrudnionych jest 398 adiunktów, którzy nie posiadają stopnia doktora habilitowanego. Z tej grupy 305 nauczycieli akademickich zawarło stosunek pracy przed 1 października 2013 roku […]