Ważne dla adiunktów i asystentów. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI wprowadził tzw. „wyzerowanie”

Z protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 24 maja 2016 r. (s. 5): „Głos zabrała mgr Jolanta Waszkiewicz Kierownik Działu Spraw Osobowych. Kierownik J. Waszkiewicz powiedziała, że w chwili […]

więcej...