Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

3 stycznia, 2022
Drukuj

Szkolenie on-line dla członków

W imieniu Krajowej Sekcji Nauki zapraszamy na szkolenie pt.: „Organizacja i prawa związków zawodowych na uczelniach wyższych w Polsce”, które odbędzie się w dniu 11.01.2022 w trybie zdalnym.

Poniżej broszura informacyjna: KSN plakat 11.01.2022 (pdf)

Link do rejestracji: https://universityofsilesia11.clickmeeting.com/organizacja-i-prawa-zwiazkow-zawodowych-na-uczelniach-wyzszych-w-polsce/register