Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

28 października, 2021
Drukuj

Stanowisko Przewodniczącego w sprawie zarzutów na posiedzeniu Senatu US

Przyjmując zarzuty za nieprawdziwe Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego przedłożył w dniu 28 października następujące pismo i jednocześnie postanowił przekazać do wiadomości społeczności akademickiej US.

Stanowisko Przewodniczącego związku (pdf)

dr Marek Białkowski
Przewodniczący
KU NSZZ „Solidarność” US