Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

17 listopada, 2020
Drukuj

Stanowisko Komisji Uczelnianej ws. PPK

KU NSZZ Solidarność US stoi na stanowisku, że w US winny zostać utworzony w pierwszym rzędzie Pracowniczy Program Emerytalny. Rozwiązywanie problemu poprzez tworzenie programu nieprzystającego dobru pracowników US – jest działaniem niewłaściwym. Znane jest stanowisko władz US w sprawie konieczności tworzenia PPK – koszty dla US będą niższe.

Ale taki sposób jego procedowania i tworzenia na siłę PPK tylko z tego powodu jest działaniem sprzecznym z dobrze pojętym interesem naszych pracowników i przyszłych emerytów.

Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność”