Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

14 stycznia, 2021
Drukuj

Proces wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

W załączeniu dajemy przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki materiał informacyjny na temat procesu wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki przekazany do naszego związku przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki Dominik Szczukocki.

Informacja MEiN dla Komisji ENM (pdf)

15 stycznia 2021 r. (piątek) o g. 10.00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, którego tematem będzie rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat procesu wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Ocena realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Transmisja na żywo dostępna będzie na stronie sejmowej www.sejm.gov.pl