Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

14 października, 2019
Drukuj

Posiedzenie Komisji Socjalnej

W dniu 16.10.2019r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecinie. Komisja będzie obradować w nowym składzie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 148/2019.

Komisja Socjalna na Uniwersytecie Szczecińskim otrzymuje następujący skład:

 • Przewodniczący dr Mikołaj Rylski;
 • Wiceprzewodnicząca mgr Irena Sęderek-Papka – kierownik Działu Socjalnego;
 • Członkowie:
  • mgr Ewa Malitowska – przedstawiciel ZNP
  • mgr Renata Zarzycka – przedstawiciel ZZPNNA
  • mgr Konrad Mielko – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  • mgr Beata Buczyńska – przedstawiciel pracodawcy