Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

17 lutego, 2021
Drukuj

Porozumienie ws. podwyżek podpisane

Związki zawodowe podpisały porozumienie ws. podwyżek z JM Rektorem.

Udało się wypracować wspólnie akceptowaną przez Władze i wszystkie Związki Zawodowe metodę wyliczenia podwyżek, polegającą na kwocie obliczonej jako procent od średniego wynagrodzenia w danej grupie zawodowej, zaokrągloną do pełnych dziesiątek złotych.

Podwyżka będzie wprowadzana z wyrównaniem od 1 października 2020 roku wg. następującego harmonogramu:

  1. dla pracowników obsługi – nie wcześniej niż przy wynagrodzeniu za marzec 2021 r.
  2. dla nauczycieli akademickich – nie wcześniej niż przy wypłacie wynagrodzenia za maj 2021 r.
  3. dla pracowników administracyjnych – nie wcześniej niż przy wypłacie wynagrodzenia za maj 2021 r.

Porozumienie, wraz z integralną częścią – załącznikiem w formie tabeli z propowanymi stawkami podwyżek: Porozumienie ws. podwyżek – 05.02.2021 (pdf)