Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

Pomoc socjalna / zasiłki statutowe

Członkowie NSZZ „Solidarność” w US,
po 6 miesiącach od przyjęcia do organizacji,
nabywają prawa do korzystania z następujących świadczeń:

Pomoc doktorantom – 800-900 zł
Pomoc habilitantom – 1000 zł

Zapomoga – od 200 zł do 400 zł
(dop. świadczenie wypłacane jest w sytuacjach losowych.
Członek Związku może skorzystać z tej formy pomocy raz do roku)

W związku z URODZENIEM SIĘ DZIECKA – 1000 zł

„PREZENT na ŚWIĘTA” – 100 zł
(dop. świadczeniem objęte są dzieci Członków Związku 
do ukończenia piątego roku życia. Wypłacane jest 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia na podstawie
przedstawionego imiennego rachunku).

„ZAKUP POMOCY SZKOLNYCH” – 100 zł
(dop. świadczeniem objęte są dzieci Członków Związku,
w wieku od sześciu do osiemnastu lat. Wypłacane jest
w trakcie roku szkolnego na podstawie imiennego rachunku). 

W związku ze śmiercią CZŁONKA ZWIĄZKU – 800 zł
W związku ze śmiercią CZŁONKA RODZINY – 800 zł
Przejście na emeryturę – 600 zł

W sytuacjach wymagających wsparcia rzeczowego
KU NSZZ „Solidarność” US, we współpracy z Członkami Związku,
prowadzimy zbiórki ubrań oraz wyposażenia domowego.

Uchwała KU NSZZZ Solidarność US w sprawie zasiłków