Pomoc psychologiczna

Pracownicy, którzy zwrócili się od KU NSZZ „Solidarność” US z prośbą
o pomoc mogą skorzystać ze wsparcia konsultanta związkowego,
prawnika oraz psychologa.

Pomoc psychologiczna stanowi uzupełnienie działań związkowych i prawnych
w sytuacjach trudnych. Decyzję o zaangażowaniu psychologa podejmujemy
wspólnie z zainteresowaną osobą.