Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

Pomoc psychologiczna

Pracownicy, którzy zwrócili się od KU NSZZ „Solidarność” US z prośbą
o pomoc mogą skorzystać ze wsparcia konsultanta związkowego,
prawnika oraz psychologa.

Pomoc psychologiczna stanowi uzupełnienie działań związkowych i prawnych
w sytuacjach trudnych. Decyzję o zaangażowaniu psychologa podejmujemy
wspólnie z zainteresowaną osobą.