Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

Pobierz DEKLARACJĘ

Pracowników zainteresowanych wstąpieniem do Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US zapraszamy
do odwiedzenia naszego biura. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Ustalimy termin spotkania.

Osoby, które podjęły decyzję o dołączeniu do naszej organizacji pracowniczej prosimy
o pobranie ze strony deklaracji i przesłanie jej po uzupełnieniu na adres biura Związku.

Deklaracja przystąpienia do NSZZ Solidarność (pdf)

Na podstawie przedłożonej deklaracji Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US podejmie uchwałę
o przyjęciu Państwa w poczet Członków Związku.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z nami, z chęcią porozmawiamy: Kontakt