Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

15 grudnia, 2021
Drukuj

Odpowiedź Ministra do Solidarności Uniwersytetu Warszawskiego

Dotrzymywanie zobowiązań do podstawa budowania zaufania obywateli do Państwa prawa. Tłumaczenia odnoszące się do tego, że sprawa dotyczy innych osób są co najmniej nie na miejscu.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Podwyżki 2022 – list otwarty Solidarność UW (pdf)

Minister Murdzek do Solidarności UW (pdf)