Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

13 października, 2020
Drukuj

Odpowiedź JM Rektora ws. Nagród

Otrzymaliśmy odpowiedź od JM Rektora prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego w sprawie audytu czynności Komisji zajmującej się nagrodami.