Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

26 sierpnia, 2020
Drukuj

Nagrody 2020

W związku z otrzymaną informacją w sprawie przydziału ilości nagród, jakie mają zostać przyznane pracownikom administracji US (po trzech dla każdej jednostki administracyjnej), jako KU NSZZ Solidarność US wyrażamy swój sprzeciw, co do tego rodzaju praktyk.

Wskazać należy, że w niektórych jednostkach administracyjnych US jest zatrudnionych jedynie trzech pracowników. Tak więc w tym przypadku każdy pracownik (łącznie z przełożonym) otrzymaliby nagrody. W innych przypadkach, kiedy w jednostce organizacyjnej jest zatrudnionych np. kilkadziesiąt osób, nagrody otrzymałyby tylko wybrane osoby.

Tymczasem z załączonego do rozesłanego w dniu 26.08.2020 r. e – mailu, Zarządzenia nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z 24.02.2016 r. (nota bene – już nieważnego), wynika zasada proporcjonalności w rozdziale środków z puli nagród, a więc ilość przydziału na poszczególne jednostki organizacyjne US zależna jest od ilości zatrudnionych osób.

Proszę wobec tego o dokonanie odpowiedniej korekty tak, aby sposób podziału środków na nagrody był zgodny z przepisami zarządzenia, na które się powołano w treści korespondencji, skierowanej do poszczególnych jednostek organizacyjnych US.

Przypomnę jedynie, że sprawy związane z otrzymywaniem nagród i sposobu ich rozdziału są niezwykle ważne dla tej grupy zawodowej naszej społeczności akademickiej.

 

Marek Białkowski
Przewodniczący
KU NSZZ Solidarność US