Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

Linki

Uniwersytet Szczeciński

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

NSZZ „Solidarność”
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego

Państwowa Inspekcja Pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Pacjenta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów