Styczeń 4, 2017
Drukuj

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji wnosi o usunięcie nieprawidłowo zanonimizowanego protokołu

Wydział Prawa i Administracji, w przeciwieństwie do większości wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, zanonimizował treści protokołów z posiedzeń Rady Wydziału. Z wnioskiem o udostępnienie dokumentów wystąpiłem 13 grudnia 2016 roku. Okazało się, że w protokole z dnia 29 września 2016 roku, nie zakreślono nazwiska na stronie ósmej. Dziekan WPiA US wniósł o usunięcie niepoprawnie zanonimizowanego dokumentu. Przesłał poprawiony protokół.

Uważamy, że zanonimizowanie dokumentów przez Wydział Prawa i Administracji jest działaniem pozbawionym podstaw prawnych. Oczywiście naszym celem jest wykazanie tego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie. Na tę chwilę, na wniosek dr hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US, usuwamy wcześniej opublikowany dokument. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości będziemy mogli publikować na naszej stronie protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego bez anonimizacji. Do tego czasu będziemy publikować dokumenty w formie nam przesyłanej.

Pismo Dziekana WPiA US do p. S. Sahajdaka z dnia 2 stycznia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2016 r. (poprawiony przez WPiA US).

Sebastian Sahajdak

JAWNOSC WPiA 2012017