Zwracamy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, całego środowiska akademickiego oraz wszystkich Polek i Polaków, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki o składanie podpisu pod petycją.

Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć złożenia podpisu:
PETYCJA

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród współpracowników i znajomych.

14 października, 2020
Drukuj

Dział Księgowości bez pracy zdalnej?

Poniżej załączamy treść interwencji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w sprawie podjęcia stosownych działań zapobiegawczych w Dziale Księgowości – gdzie potwierdzono przypadek zakażenia wirusem SARS-Cov 2.


Szanowny Panie Rektorze,

w związku z wystąpieniem przypadku zakażenia wirusem SARS-Cov 2 w administracji US-Dział Księgowości, proszę o podjęcie stosownych działań zapobiegawczych i rozważenie skierowania pracowników na pracę zdalną. Brak reakcji w tym zakresie jest narażeniem pracowników nie zarażonych na zagrożenie życia i zdrowia.

Z przekazanych mi informacji wynika także, że przełożony w/w pracowników nakazuje im wybrać zwolnienie lekarskie albo wzięcie przymusowego urlopu wypoczynkowego, co jest sprzeczne z przyjętą w US w tym zakresie procedurą.

Zgodnie bowiem z ustaleniami poczynionymi ze związkami zawodowymi działającymi w US, pracownicy mieli możliwość wykonywania pracy w warunkach pracy rotacyjnej 50/50 lub pełnopłatnej pracy zdalnej.

Pozdrawiam
Marek Białkowski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w US